Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > Better Fish Outlines

Better Fish Outlines

by nukterrible - 471 downloads

Adds an outline to all fish tiles to make them much more visible.Demo.gifScreenshot_Small.png=============================================================Equivalent AOE2HD mod: [You must login to view link]
1 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
ReformedHera's Profile (25 Người chơi)
Word Association (19 Người chơi)
MembTV's Profile (19 Người chơi)
House of Cards (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
House of Cards (14 Bài viết)
Word Association (8 Bài viết)
Thông tin
Type:
New Visuals or Content
Tên trò chơi:
Downloads:
471
Created By:
nukterrible
Version:
1.0
Download Size:
196.21 KB
Uploaded By: