Xếp hạng Stream- December 2018
Xếp hạng Stream- November 2018
Xếp hạng Stream- October 2018
Xếp hạng Stream- September 2018
Xếp hạng Stream- August 2018
Xếp hạng Stream- July 2018
Xếp hạng Stream- June 2018
Xếp hạng Stream- May 2018
Xếp hạng Stream- April 2018
Xếp hạng Stream- March 2018
Xếp hạng Stream- February 2018
Xếp hạng Stream- January 2018
Xếp hạng Stream- December 2017
Xếp hạng Stream- November 2017
Xếp hạng Stream- October 2017
Xếp hạng Stream- September 2017
Xếp hạng Stream- August 2017
Xếp hạng Stream- July 2017
Xếp hạng Stream- June 2017
Xếp hạng Stream- May 2017
Xếp hạng Stream- April 2017
Xếp hạng Stream- March 2017
Xếp hạng Stream- February 2017
Xếp hạng Stream- January 2017
Xếp hạng Stream- December 2016
Xếp hạng Stream- November 2016
Xếp hạng Stream- October 2016
Xếp hạng Stream- September 2016
Xếp hạng Stream- August 2016
Xếp hạng Stream- July 2016
Xếp hạng Stream- June 2016
Xếp hạng Stream- May 2016
Xếp hạng Stream- April 2016
Xếp hạng Stream- March 2016
Xếp hạng Stream- February 2016
Xếp hạng Stream- January 2016
Xếp hạng Stream- December 2015
Xếp hạng Stream- November 2015
Xếp hạng Stream- October 2015
Xếp hạng Stream- September 2015
Xếp hạng Stream- August 2015
Xếp hạng Stream- July 2015
Xếp hạng Stream- June 2015
Xếp hạng Stream- May 2015
Xếp hạng Stream- April 2015
Xếp hạng Stream- March 2015
Xếp hạng Stream- February 2015
Xếp hạng Stream- January 2015
Xếp hạng Stream- December 2014
Xếp hạng Stream- November 2014
Xếp hạng Stream- October 2014
Xếp hạng Stream- September 2014
Xếp hạng Stream- August 2014
Xếp hạng Stream- July 2014
Xếp hạng Stream- June 2014
Xếp hạng Stream- May 2014
Xếp hạng Stream- April 2014
Xếp hạng Stream- March 2014
Xếp hạng Stream- February 2014
Xếp hạng Stream- January 2014
Xếp hạng Stream- December 2013
Xếp hạng Stream- November 2013
Xếp hạng Stream- October 2013
Xếp hạng Stream- September 2013
Xếp hạng Stream- August 2013
Xếp hạng Stream- July 2013
Xếp hạng Stream- June 2013
Xếp hạng Stream- May 2013
Xếp hạng Stream- April 2013
Xếp hạng Stream- March 2013
Xếp hạng Stream- February 2013
Xếp hạng Stream- January 2013
Xếp hạng Stream- December 2012
Xếp hạng Stream- Tất cả thời gian

Xếp hạng Stream- April 2014

Xếp hạnTênNgười chơi x Giờ chơiGiờTrung bình lượt xem
1 +Katsuni 12620.67 72.67 173.68
2 +MembTV 9714 175.67 55.3
3 Mass_more_Rams 7041.33 41.67 168.99
4 Nonsensical 6729.67 52.33 128.59
5 noboru43 2316.67 143.67 16.13
6 [TyRanT]BacT 1715.67 11 155.97
7 [NaBs]ZeroEmpires 1442.67 5 288.53
8 [NaBs]PleaseBeGentle_ 1348 37.67 35.79
9 CZ_Mango 976.67 41 23.82
10 [PK]Chicks 889 15.33 57.98
11 igoodteambad 813.67 69 11.79
12 [I3acI]_Taff 794.33 5.67 140.18
13 IamVenom 742.67 18.33 40.51
14 DreaIVIS 500 5.67 88.24
15 _Ra_ 481.33 12 40.11
16 ririn 480.33 86 5.59
17 JijSmeekt 445.33 89 5
18 +[ByT]Poxo 445.33 10.33 43.1
19 +_Blackmore 385 2.33 165
20 [TheJedi]Genette 302 4.33 69.69
[1]2345678
Hiển thị 1 - 141 ngoài 141 tham gia