Xếp hạng Stream- October 2018
Xếp hạng Stream- September 2018
Xếp hạng Stream- August 2018
Xếp hạng Stream- July 2018
Xếp hạng Stream- June 2018
Xếp hạng Stream- May 2018
Xếp hạng Stream- April 2018
Xếp hạng Stream- March 2018
Xếp hạng Stream- February 2018
Xếp hạng Stream- January 2018
Xếp hạng Stream- December 2017
Xếp hạng Stream- November 2017
Xếp hạng Stream- October 2017
Xếp hạng Stream- September 2017
Xếp hạng Stream- August 2017
Xếp hạng Stream- July 2017
Xếp hạng Stream- June 2017
Xếp hạng Stream- May 2017
Xếp hạng Stream- April 2017
Xếp hạng Stream- March 2017
Xếp hạng Stream- February 2017
Xếp hạng Stream- January 2017
Xếp hạng Stream- December 2016
Xếp hạng Stream- November 2016
Xếp hạng Stream- October 2016
Xếp hạng Stream- September 2016
Xếp hạng Stream- August 2016
Xếp hạng Stream- July 2016
Xếp hạng Stream- June 2016
Xếp hạng Stream- May 2016
Xếp hạng Stream- April 2016
Xếp hạng Stream- March 2016
Xếp hạng Stream- February 2016
Xếp hạng Stream- January 2016
Xếp hạng Stream- December 2015
Xếp hạng Stream- November 2015
Xếp hạng Stream- October 2015
Xếp hạng Stream- September 2015
Xếp hạng Stream- August 2015
Xếp hạng Stream- July 2015
Xếp hạng Stream- June 2015
Xếp hạng Stream- May 2015
Xếp hạng Stream- April 2015
Xếp hạng Stream- March 2015
Xếp hạng Stream- February 2015
Xếp hạng Stream- January 2015
Xếp hạng Stream- December 2014
Xếp hạng Stream- November 2014
Xếp hạng Stream- October 2014
Xếp hạng Stream- September 2014
Xếp hạng Stream- August 2014
Xếp hạng Stream- July 2014
Xếp hạng Stream- June 2014
Xếp hạng Stream- May 2014
Xếp hạng Stream- April 2014
Xếp hạng Stream- March 2014
Xếp hạng Stream- February 2014
Xếp hạng Stream- January 2014
Xếp hạng Stream- December 2013
Xếp hạng Stream- November 2013
Xếp hạng Stream- October 2013
Xếp hạng Stream- September 2013
Xếp hạng Stream- August 2013
Xếp hạng Stream- July 2013
Xếp hạng Stream- June 2013
Xếp hạng Stream- May 2013
Xếp hạng Stream- April 2013
Xếp hạng Stream- March 2013
Xếp hạng Stream- February 2013
Xếp hạng Stream- January 2013
Xếp hạng Stream- December 2012
Xếp hạng Stream- Tất cả thời gian

Xếp hạng Stream- January 2013

Xếp hạnTênNgười chơi x Giờ chơiGiờTrung bình lượt xem
1 [NaBs]PleaseBeGentle_ 5405.33 159.67 33.85
2 SlipKn0T_FeAge 2688 44.67 60.18
3 DreaIVIS 2469.33 17 145.25
4 VIK_dfs 1198.67 16.67 71.92
5 TyRanTDreaIVIS 1146.33 7 163.76
6 [BzK]F1Re 872 24.67 35.35
7 [Secret]TheViper 749.67 6.67 112.45
8 CSA_J_L_Hogg 684.67 43.33 15.8
9 Jupe 545.33 51.67 10.55
10 StrayaMate 399.67 21 19.03
11 d0dge 312 26 12
12 VIK_WaRRioR 310 23.67 13.1
13 [nC]_pedro___ 297.33 29 10.25
14 [TheJedi]Genette 284.33 36 7.9
15 [NaBs]Spaden 256.33 16.67 15.38
16 [s1L3nT]Smoshi 247 79.33 3.11
17 PrinceAbooAboo 200 22.67 8.82
18 [JPN48]Hyogo 180.67 12 15.06
19 [ReborN]Phantasy__ 155.67 5.67 27.47
20 [Shinobi]Volumes_ 150 18.33 8.18
[1]23456
Hiển thị 1 - 118 ngoài 118 tham gia