Xếp hạng Stream- December 2018
Xếp hạng Stream- November 2018
Xếp hạng Stream- October 2018
Xếp hạng Stream- September 2018
Xếp hạng Stream- August 2018
Xếp hạng Stream- July 2018
Xếp hạng Stream- June 2018
Xếp hạng Stream- May 2018
Xếp hạng Stream- April 2018
Xếp hạng Stream- March 2018
Xếp hạng Stream- February 2018
Xếp hạng Stream- January 2018
Xếp hạng Stream- December 2017
Xếp hạng Stream- November 2017
Xếp hạng Stream- October 2017
Xếp hạng Stream- September 2017
Xếp hạng Stream- August 2017
Xếp hạng Stream- July 2017
Xếp hạng Stream- June 2017
Xếp hạng Stream- May 2017
Xếp hạng Stream- April 2017
Xếp hạng Stream- March 2017
Xếp hạng Stream- February 2017
Xếp hạng Stream- January 2017
Xếp hạng Stream- December 2016
Xếp hạng Stream- November 2016
Xếp hạng Stream- October 2016
Xếp hạng Stream- September 2016
Xếp hạng Stream- August 2016
Xếp hạng Stream- July 2016
Xếp hạng Stream- June 2016
Xếp hạng Stream- May 2016
Xếp hạng Stream- April 2016
Xếp hạng Stream- March 2016
Xếp hạng Stream- February 2016
Xếp hạng Stream- January 2016
Xếp hạng Stream- December 2015
Xếp hạng Stream- November 2015
Xếp hạng Stream- October 2015
Xếp hạng Stream- September 2015
Xếp hạng Stream- August 2015
Xếp hạng Stream- July 2015
Xếp hạng Stream- June 2015
Xếp hạng Stream- May 2015
Xếp hạng Stream- April 2015
Xếp hạng Stream- March 2015
Xếp hạng Stream- February 2015
Xếp hạng Stream- January 2015
Xếp hạng Stream- December 2014
Xếp hạng Stream- November 2014
Xếp hạng Stream- October 2014
Xếp hạng Stream- September 2014
Xếp hạng Stream- August 2014
Xếp hạng Stream- July 2014
Xếp hạng Stream- June 2014
Xếp hạng Stream- May 2014
Xếp hạng Stream- April 2014
Xếp hạng Stream- March 2014
Xếp hạng Stream- February 2014
Xếp hạng Stream- January 2014
Xếp hạng Stream- December 2013
Xếp hạng Stream- November 2013
Xếp hạng Stream- October 2013
Xếp hạng Stream- September 2013
Xếp hạng Stream- August 2013
Xếp hạng Stream- July 2013
Xếp hạng Stream- June 2013
Xếp hạng Stream- May 2013
Xếp hạng Stream- April 2013
Xếp hạng Stream- March 2013
Xếp hạng Stream- February 2013
Xếp hạng Stream- January 2013
Xếp hạng Stream- December 2012
Xếp hạng Stream- Tất cả thời gian

Xếp hạng Stream- April 2013

Xếp hạnTênNgười chơi x Giờ chơiGiờTrung bình lượt xem
1 [NaBs]PleaseBeGentle_ 10981.67 183.33 59.9
2 DreaIVIS 7945.67 7.33 1083.5
3 [Secret]TheViper 2751 11.33 242.74
4 Jupe 2544.33 52.67 48.31
5 VIK_dfs 1300.33 5 260.07
6 SlipKn0T_FeAge 1262 17 74.24
7 Spr1ng 1151.33 67 17.18
8 CSA_J_L_Hogg 885.33 22.67 39.06
9 [ReborN]Phantasy__ 748.33 20 37.42
10 [JPN48]Hyogo 650 39 16.67
11 [AOTM]Polarducky 549 142.33 3.86
12 noboru43 535.67 112.67 4.75
13 FeelTheLove 497.33 15.67 31.74
14 gfever 475.33 20.67 23
15 Garklav 425.67 13.33 31.93
16 VIK_WaRRioR 345 17.67 19.53
17 [BzK]F1Re 323 9.33 34.61
18 [TheJedi]Genette 320.67 34.33 9.34
19 _Minimal_ 307 55 5.58
20 Irishstud14 240.67 28 8.6
[1]2345678
Hiển thị 1 - 141 ngoài 141 tham gia