Xếp hạng Stream- January 2019
Xếp hạng Stream- December 2018
Xếp hạng Stream- November 2018
Xếp hạng Stream- October 2018
Xếp hạng Stream- September 2018
Xếp hạng Stream- August 2018
Xếp hạng Stream- July 2018
Xếp hạng Stream- June 2018
Xếp hạng Stream- May 2018
Xếp hạng Stream- April 2018
Xếp hạng Stream- March 2018
Xếp hạng Stream- February 2018
Xếp hạng Stream- January 2018
Xếp hạng Stream- December 2017
Xếp hạng Stream- November 2017
Xếp hạng Stream- October 2017
Xếp hạng Stream- September 2017
Xếp hạng Stream- August 2017
Xếp hạng Stream- July 2017
Xếp hạng Stream- June 2017
Xếp hạng Stream- May 2017
Xếp hạng Stream- April 2017
Xếp hạng Stream- March 2017
Xếp hạng Stream- February 2017
Xếp hạng Stream- January 2017
Xếp hạng Stream- December 2016
Xếp hạng Stream- November 2016
Xếp hạng Stream- October 2016
Xếp hạng Stream- September 2016
Xếp hạng Stream- August 2016
Xếp hạng Stream- July 2016
Xếp hạng Stream- June 2016
Xếp hạng Stream- May 2016
Xếp hạng Stream- April 2016
Xếp hạng Stream- March 2016
Xếp hạng Stream- February 2016
Xếp hạng Stream- January 2016
Xếp hạng Stream- December 2015
Xếp hạng Stream- November 2015
Xếp hạng Stream- October 2015
Xếp hạng Stream- September 2015
Xếp hạng Stream- August 2015
Xếp hạng Stream- July 2015
Xếp hạng Stream- June 2015
Xếp hạng Stream- May 2015
Xếp hạng Stream- April 2015
Xếp hạng Stream- March 2015
Xếp hạng Stream- February 2015
Xếp hạng Stream- January 2015
Xếp hạng Stream- December 2014
Xếp hạng Stream- November 2014
Xếp hạng Stream- October 2014
Xếp hạng Stream- September 2014
Xếp hạng Stream- August 2014
Xếp hạng Stream- July 2014
Xếp hạng Stream- June 2014
Xếp hạng Stream- May 2014
Xếp hạng Stream- April 2014
Xếp hạng Stream- March 2014
Xếp hạng Stream- February 2014
Xếp hạng Stream- January 2014
Xếp hạng Stream- December 2013
Xếp hạng Stream- November 2013
Xếp hạng Stream- October 2013
Xếp hạng Stream- September 2013
Xếp hạng Stream- August 2013
Xếp hạng Stream- July 2013
Xếp hạng Stream- June 2013
Xếp hạng Stream- May 2013
Xếp hạng Stream- April 2013
Xếp hạng Stream- March 2013
Xếp hạng Stream- February 2013
Xếp hạng Stream- January 2013
Xếp hạng Stream- December 2012
Xếp hạng Stream- Tất cả thời gian

Xếp hạng Stream- May 2014

Xếp hạnTênNgười chơi x Giờ chơiGiờTrung bình lượt xem
1 +Katsuni 22694 104.67 216.82
2 +MembTV 12010.67 167 71.92
3 Mass_more_Rams 5441.67 30.67 177.45
4 [TheJedi]Genette 5011.67 33 151.87
5 [NaBs]PleaseBeGentle_ 4852.33 102.67 47.26
6 Nonsensical 3496 15.67 223.15
7 [Secret]slam 2758.67 46 59.97
8 noboru43 2300 166.67 13.8
9 [PK]Chicks 1765.33 11 160.48
10 igoodteambad 1550.33 50.67 30.6
11 [I3acI]_Taff 1102.33 5 220.47
12 +[ByT]Poxo 1037.33 17.33 59.85
13 Membrillo 916.33 15 61.09
14 [BzK]F1Re 674.67 12 56.22
15 Comet 519.67 6 86.61
16 _Kafaen 470.33 32.67 14.4
17 Rgeadn 455.33 14.67 31.05
18 [Secret]TheViper 426.67 1.67 256
19 swissboyy 362.67 3 120.89
20 IceFrog 337.67 2.67 126.63
[1]23456789
Hiển thị 1 - 171 ngoài 171 tham gia