Xếp hạng Stream- January 2019
Xếp hạng Stream- December 2018
Xếp hạng Stream- November 2018
Xếp hạng Stream- October 2018
Xếp hạng Stream- September 2018
Xếp hạng Stream- August 2018
Xếp hạng Stream- July 2018
Xếp hạng Stream- June 2018
Xếp hạng Stream- May 2018
Xếp hạng Stream- April 2018
Xếp hạng Stream- March 2018
Xếp hạng Stream- February 2018
Xếp hạng Stream- January 2018
Xếp hạng Stream- December 2017
Xếp hạng Stream- November 2017
Xếp hạng Stream- October 2017
Xếp hạng Stream- September 2017
Xếp hạng Stream- August 2017
Xếp hạng Stream- July 2017
Xếp hạng Stream- June 2017
Xếp hạng Stream- May 2017
Xếp hạng Stream- April 2017
Xếp hạng Stream- March 2017
Xếp hạng Stream- February 2017
Xếp hạng Stream- January 2017
Xếp hạng Stream- December 2016
Xếp hạng Stream- November 2016
Xếp hạng Stream- October 2016
Xếp hạng Stream- September 2016
Xếp hạng Stream- August 2016
Xếp hạng Stream- July 2016
Xếp hạng Stream- June 2016
Xếp hạng Stream- May 2016
Xếp hạng Stream- April 2016
Xếp hạng Stream- March 2016
Xếp hạng Stream- February 2016
Xếp hạng Stream- January 2016
Xếp hạng Stream- December 2015
Xếp hạng Stream- November 2015
Xếp hạng Stream- October 2015
Xếp hạng Stream- September 2015
Xếp hạng Stream- August 2015
Xếp hạng Stream- July 2015
Xếp hạng Stream- June 2015
Xếp hạng Stream- May 2015
Xếp hạng Stream- April 2015
Xếp hạng Stream- March 2015
Xếp hạng Stream- February 2015
Xếp hạng Stream- January 2015
Xếp hạng Stream- December 2014
Xếp hạng Stream- November 2014
Xếp hạng Stream- October 2014
Xếp hạng Stream- September 2014
Xếp hạng Stream- August 2014
Xếp hạng Stream- July 2014
Xếp hạng Stream- June 2014
Xếp hạng Stream- May 2014
Xếp hạng Stream- April 2014
Xếp hạng Stream- March 2014
Xếp hạng Stream- February 2014
Xếp hạng Stream- January 2014
Xếp hạng Stream- December 2013
Xếp hạng Stream- November 2013
Xếp hạng Stream- October 2013
Xếp hạng Stream- September 2013
Xếp hạng Stream- August 2013
Xếp hạng Stream- July 2013
Xếp hạng Stream- June 2013
Xếp hạng Stream- May 2013
Xếp hạng Stream- April 2013
Xếp hạng Stream- March 2013
Xếp hạng Stream- February 2013
Xếp hạng Stream- January 2013
Xếp hạng Stream- December 2012
Xếp hạng Stream- Tất cả thời gian

Xếp hạng Stream- September 2014

Xếp hạnTênNgười chơi x Giờ chơiGiờTrung bình lượt xem
1 +Katsuni 4064.33 25 162.57
2 [NaBs]PleaseBeGentle_ 3436.33 51.33 66.94
3 +MembTV 2546.33 124 20.53
4 [I3acI]_Taff 1413.33 5.67 249.41
5 [NaBs]NorthernPike 1283 47 27.3
6 PhantomTroupe_ 920.33 19.67 46.8
7 [sT]Spring_ 788.33 58 13.59
8 Mass_more_Rams 609.67 17.67 34.51
9 _spring_ 584 64.33 9.08
10 IamVenom 467 14.67 31.84
11 [Secret]TheViper 452 3.67 123.27
12 _Catastrophe 402.33 64.33 6.25
13 [BzK]F1Re 355 7 50.71
14 [SCN_]BuLLeT_ 347.67 27 12.88
15 _Ra_ 288.33 36 8.01
16 noboru43 182.67 43.33 4.22
17 Nonsensical 163 9 18.11
18 HappyPalmTree 144 3.33 43.2
19 CZ_Nazgul 118 8.67 13.62
20 I_Love_Huns_ 116.67 5 23.33
[1]234567
Hiển thị 1 - 126 ngoài 126 tham gia